Het is ons uitgestelde loon!

Beste leden en volgers van Pensioentoekomst.nl,

 

We bestaan inmiddels een maand, de Facebook-pagina staat als een huis, er is een Twitter-account en ook een eigen website is in ontwikkeling.

We hebben allerlei informatie met u gedeeld en ook de enquête bleek een succes en wordt nog steeds volop gedeeld en ingevuld. Waarvoor dank!!

Niet alle leden waren altijd even gelukkig met ons optreden alsook andersom.

We hebben als team beroeps amateurs in korte tijd veel geleerd. We hebben een hausse aan informatie voorbij zien komen. Op sommige dagen en punten zelfs teveel.

Als team proberen we zoveel mogelijk informatie te delen en ook vanuit de leden wordt actief gezocht en gedeeld. Natuurlijk komt het voor dat berichten meerdere keren geplaatst worden.

In de waan van de dag (alle leden van ons team hebben naast de werkzaamheden voor Pensioentoekomst ook nog een betaalde functie in de transport) is dat moeilijk te voorkomen.

Alvorens berichten te delen willen we u dan ook verzoeken de tijdlijn te controleren zodat we voorkomen dat de pagina onoverzichtelijk wordt. Ons beheerdersduo neemt vooraf de berichten door. Als u iets geplaatst wilt hebben krijgt u daar melding van. Is het bericht eerder geplaatst, of bevat het aanstootgevende teksten en/of onwaarheden dan behouden wij ons het recht voor berichten te verwijderen. Voor discussie is altijd plaats zolang we elkaar met respect ‘te lijf’ gaan.

De zomer ligt voor ons. Velen van u zullen met vakantie gaan of zijn misschien al terug. Pensioentoekomst blijft ook in de zomer doorgaan met spitten. De Tweede Kamer mag dan met reces zijn, wij zijn dat zeker niet.

Mocht u ons willen helpen van Pensioentoekomst een gevarieerde en informatieve site te maken, schroom dan niet contact met ons op te nemen. Dat kan via de pagina Pensioentoekomst.nl of in een pb naar onze beheerder. Wilt u een column schrijven? Een spotprent tekenen? Of anderszins het belang van onze site onderschrijven? Laat het ons weten!

Liever anoniem? Geen probleem. Veel grote schrijvers werken onder een pseudoniem :)

Pensioentoekomst.nl wil een gevarieerd geluid laten horen, waarbij er ruimte is om over visies en meningen te discussiëren.

We hopen op positieve reacties die ons kunnen helpen het doel dat we voor ogen hebben te bereiken.  


Blijf ons volgen! Blijf het Pensioenakkoord volgen! Het is ons uitgestelde loon!! 

Team Pensioentoekomst.nl