Het is ons uitgestelde loon!

De column is deze week van: Willem Heijdacker

  • De_Sjaak 2
    De_Sjaak 2
Gesproken column ( stem Jan Slotboom )

 

“Stop het korten op pensioenen en ga indexeren!”

 

Waarom zal men zeggen? We hebben het toch goed hier als deelnemer aan 1 van de ca. 200 pensioenfondsen en als pensionado in Nederland?!Nou niet dus! Er is heel veel aan de hand in pensioenland. De economie stort langzaamaan in elkaar en velen van onze pensionado’s trekken het financieel niet meer.

·        Woonlasten, zorgkosten, levensbehoeften, belastingen zoals bijvoorbeeld de btw en accijnzen gaan elk jaar fors omhoog. Voorzieningen c.q. regelingen worden steeds meer afgebouwd. Er blijft nog maar erg weinig over om van rond te kunnen komen met alleen de AOW en een klein pensioentje.

·        O.a. de Hema moet verdwijnen omdat onze opa’s en oma’s daar geen koppie koffie met ‘een gebakkie’ meer kunnen nuttigen. Zij kunnen het eenvoudig niet meer betalen.

·        De enige banken die groter worden zijn de Voedselbanken in Nederland en dat willen wij toch niet?

De jongeren en ouderen worden onnodig tegen elkaar opgezet. De rijken worden rijker en de armen worden armer hier in Nederland.

Hoe kan dit? Wat moet er gebeuren om dit te stoppen in pensioenland?

·        Klaas Knot, president van de DNB, Minister Wouter Koolmees, het Kabinet, Netspar, CPB, de werkgevers, de SER et cetera, maar zeker ook de pensioenfondsen zorgen ervoor dat we met verkeerde informatie gemanipuleerd armer worden gemaakt. Hoe dat kan zal ik verderop uitleggen.

Wist u dat:

·        Er reeds 12 jaar niet geïndexeerd is en er (wanneer het aan minister Koolmees ligt) nog minimaal 5 jaar niet geïndexeerd gaat worden voor het invaren van de pensioenen in het nieuwe pensioenstelsel? Dat betekent dat er 1 hele generatie straks 17 jaar al 32% is of wordt gekort op hun pensioeninkomsten (minder koopkracht).

·        Er ruim 1500 miljard Euro in de pensioenbuffers zit?

·        Er jaarlijks alleen al 36 miljard Euro aan premies binnenkomt en dat daar bovenop nog de rendementen komen op uitstaande beleggingen in de pensioenbuffers die veelal al jaren hoger zijn dan 7%?

·        Er jaarlijks slechts 32 miljard Euro uit het vermogen wordt betaald aan de gepensioneerden?

Wij, de Pensioendeelnemers in Nederland, pikken het niet langer!

De koopkracht voor iedereen moet sterk omhoog om de economie van Nederland te verbeteren.

Wij willen een welvaartsvast pensioen, geïndexeerd en levenslang.

Alle pensioenfondsen kunnen eeuwig pensioen uitkeren en jaarlijks indexeren, Wij hoeven dat voor u toch niet uit te rekenen heren Knot en Koolmees, het Kabinet, Netspar, CPB, de werkgevers, de SER, maar zeker ook de pensioenfondsen et cetera? Dat kan iedereen die maar een klein beetje kan rekenen.

Wij vragen aan alle pensioenfondsen:

·        Stop met praten en dreigen met korten op de pensioenuitkeringen van iedere pensionado en deelnemer aan het pensioenfonds en geen inbreng van de heren Knot en Koolmees, het Kabinet, Netspar, CPB, de werkgevers, de SER, et cetera.

·        Ga direct over tot Indexatie voor elke Generatie op alle pensioenen.

·        Schaf de gemanipuleerde veel te lage rekenrente af en hanteer tenminste het gemiddelde projectierendement conform het pensioenakkoord op het totale pensioenvermogen. Het echte rendement is immers veel hoger.

·        Stop met het jaarlijks herhalen van berichtgeving dat de zogenaamde dekkingsgraden dalen en aan het eind van elk jaar mogelijk niet gehaald gaan worden, waardoor er kortingen dreigen te moeten worden doorgevoerd. Kijk naar de historische rendementen en ga niet mee met ‘de glazenbol-kijkerij’ en de gemanipuleerde en cohorte formules die het Actuarieel Genootschap in opdracht van Knot en Koolmees hun actuarissen oplegt.

·        Neem als bestuur uw eigen verantwoordelijkheid. Besluit op basis van het belang van al uw deelnemers. Dankzij ons, de deelnemers, vervult u als bestuurders deze functie en wordt u vorstelijk beloond vanuit ons uitgesteld loon voor het verantwoord beheren van ons uitgesteld loon.

Op 17 september jl. hebben wij de pensioenfondsvoorzitter van het grootste pensioenfonds ABP, mevrouw Wortmann-Kool, hierop aangesproken, samen met het Verantwoordingsorgaan (VO) van het ABP.

Omdat de Covid-19 pandemie ons de mogelijkheid ontneemt lijfelijk langs de pensioenfondsen te gaan hebben wij op 8 oktober jl. mevrouw Jose Meijer van de pensioenfederatie aangesproken, Zij heeft ons de belofte gedaan ca. 200 pensioenfondsen aan te spreken en onze vragen voor te leggen. 

Inmiddels hebben er al een paar pensioenfondsen gereageerd.

Eveneens op 8 oktober jl. hebben wij de heer Bert de Haas als bestuurder van de Pensioenkamer voor overheidspersoneel aangesproken om nogmaals het ABP te informeren en te stoppen met Fabeltjeskrant praktijken.

Wij zijn voor u nog niet klaar. We gaan nog naar Knot, Koolmees, het Kabinet en anderen.

U hoort op tijd van ons waar en wanneer.

Zorg dat u er ook staat.

Het comité "Stop het korten op pensioenen en ga Indexeren" biedt u de petitie aan, samen met heel veel boze deelnemers aan alle pensioenfondsen.

Lees a.u.b. ook de reacties in de digitale petitie: teken hier de petitie

Namens het comite,

Willem Heijdacker, "de Sjaak"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto is gemaakt door Foto-Oke.nl