Het is ons uitgestelde loon!

  • Screenshot_20200726-193704_WhatsApp
    Screenshot_20200726-193704_WhatsApp
Gesproken column ( stem Jan Slotboom )

De column is deze week van: Gert Jan Zeeman.


Normaal ben ik niet zo van de columns, wel om een enkele te lezen, maar verder eigenlijk niet.  

Na een aantal oersterke columns van mensen die verstand van pensioenen , regeltjes en de bijbehorende valkuilen hebben, zal ik voor pensioentoekomst.nl weer een poging wagen, niet uit expertise, maar zoals een " gewone " werkman het ziet.   

In de afgelopen periode is weer erg veel geschreven , de ene melding na de andere zie je voorbijkomen in de media , niet zelden tegenstrijdig met elkaar.De leden van pensioentoekomst.nl lezen de berichten ook, en soms op onze eigen manier, de ene is heilig overtuigd van het ene gelijk, de andere van het andere , wat ook bij ons soms heftige discussies losmaakt.Zijn we nu dom en doen we maar wat of hoe zit dat binnen onze club?Nou nee, in bijna iedere publicatie zie je wel een stukje waarheid en dat is nu juist het hele grote gevaar.

De Romeinen hadden het een paar honderd jaar voor Christus al in de gaten , het systeem van verdeel en heers , gelijktijdig met de andere bekend geworden uitdrukking ; geef het volk brood en spelen .Door de vele informatie die uit verschillende hoeken wordt losgelaten op de bevolking , allemaal op een of andere manier belanghebbende bij het pensioenstelsel, is er slecht 1 eenheid te vormen van mensen die tegen de plannen zijn.In een vakbondspublicatie van Nederlands grootste vakbond, uitgegeven nadat heel de wereld binnen ons land al het ongenoegen had geuit over dit akkoord, wordt de loftrompet gestoken over de eigen beslissing ons pensioen te grabbel te gooien en als zoethoudertje worden er verzonnen voordelen opgenoemd.Tevens wordt er van de andere kant opnieuw een vreemd standpunt ingenomen, neerkomend op een beslissing die 2 jaar eerder in de chauffeurswereld uit de lucht kwam vallen.

Geheel volgens het Arrest van de hoogste Europese rechter moest vakantieloon betaald gaan worden. Vakantieloon is het gemiddelde loon dat iemand per jaar verdiend. In de transport met veel overuren is dat beduidend hoger dan de 40 uur die als gewoon werd uitbetaald in deze sector.Nadat een bond plots akkoord ging met een afkoopfooi moesten de werknemers zelf gaan procederen tegen hun werkgever om alsnog hun gelijk en vele duizenden euro's te halen.Nu lees ik deze week in de MSM een bericht dat vergelijkbaar is. Nog maar een paar maanden geleden hebben op 1 na alle bonden hun goedkeuring gegeven om een nieuw pensioenstelsel te gaan uitvoeren.

Nergens was duidelijkheid, doordat het akkoord niet uitgewerkt was. Iedereen heeft na ondertekening nog kunnen lezen hoe we in de maling zijn genomen, kortingen volgen alsnog, en de rekenrente blijft onveranderd laag.Maar langzaam schuift de kalender door naar 2 belangrijke verkiezingen , 1 voor de 2e kamer , wat al merkbaar was in de dinsdag voorgelezen troonrede , en 1 voor een nieuw opperhoofd van de grootste vakbond.Plots hebben ze in de glazen toren in Utrecht het licht gezien en wordt er geroepen dat door het overschot aan personeel in vrijwel iedere sector de pensioengerechtigde leeftijd nu weer terug mag naar 65 jaar, iets wat het overleg van bonden, werkgevers en regering als sociale partners zelf heeft goedgekeurd om met minimaal 2 jaar te verhogen. Dus vergelijkbaar éérst de zooi verkwanselen, en dan proberen de boel weer recht te strijken.

Natuurlijk was er al een optie door Koolmees & Co in het leven geroepen om alsnog eerder te kunnen stoppen met werken dan de leeftijd tussen 67 en 68 jaar. Dit zou enkel gelden voor "zware" beroepen. Ook weer een mooie lege belofte.Niet dat de mogelijkheid niet meer bestaat , maar puur de uitleg er over.Meestal zijn namelijk de "zware" beroepen deze waar mensen met handen en de rest van het lichaam werken, vaak het slechtst betaald en waarbij de managers de boekhouder zo laten rekenen dat er na hun bonus en het deel voor de top niets meer in de knip zit.Volgens de minister kan hij de beroepen niet benoemen, maar moeten per sector in de CAO afspraken gemaakt gaan worden hoe het ingevuld, en bovenal betaald moet gaan worden.Iedereen die enig inschattingsvermogen heeft weet inmiddels wel dat dit nooit zal gebeuren en als het al gebeurd ... dan zal er geen ruimte zijn voor een hoger loon of nevenvoorwaarden.

Terugkomend op onze eigen verschillen van inzicht. We zijn het lang niet altijd eens met elkaar , soms vallen er harde woorden , maar toch zijn we er van overtuigd dat we met onze club van 6 een gezamenlijk doel hebben waar we samen voor vechten.Leest u dit, en is het u ook opgevallen dat er zoveel op verschillende manieren wordt uitgelegd waardoor misschien zelfs onder 1 dak en in 1 gezin discussies ontstaan over het Pensioenakkoord, besef dan heel goed , linksom of rechtsom , u wordt genaaid .Dus probeer net als ons . Vecht tegen dit akkoord. Ieder op zijn of haar eigen manier met als gezamenlijk doel deze onzin van tafel vegen en onze 1.700 miljard, ONS UITGESTELDE LOON, benutten waar het voor bedoeld is , indexatie aan de pensioenen toe te kennen , maar dit wel gezamenlijk te doen.   

Waarschijnlijk heeft u tijdens het lezen al gemerkt dat ik geen schrijver ben, dit klopt helemaal, maar ik denk dat de bedoeling duidelijk is.  

Het betekend dus dat je er niet voor geleerd hoef te hebben een pakkende column vanuit je hart te schrijven. Daarom wil ik ook u uitnodigen een column te schrijven voor onze pagina.  

En mocht u ondanks alle goede bedoelingen toch vastlopen laat dat dan gewoon even weten.  

Samen komen we er zeker!