Het is ons uitgestelde loon!

Gesproken column ( stem Jan Slotboom )

De column is deze week van: Peter Winterswijk

Wat zijn pensioenafspraken nog waard?

 Ondergetekende heeft zich, net als waarschijnlijk het grootste deel van de Nederlanders, nooit echt verdiept in wat er op pensioengebied plaatsvindt. Ik kom uit de transportwereld, waar in de tijd van de VUT, collega’s met 59 jaar konden stoppen met werken. Officieel; was 65 jaar de AOW leeftijd, maar ik ken bijna niemand, die na zijn 59 e nog door bleef werken. De VUTters vertelden hoe fijn het was om een gezinsleven te kunnen hebben. In de sector, waar ik over spreek, is het gezinsleven altijd ondergeschikt aan het werk. Op zondagavond vertrekken en pas op zaterdag weer thuis, dat was de regel in deze branche. Maar het vooruitzicht op een “normaal” en financieel onbezorgd leven vanaf 59 jaar was een prettig vooruitzicht. Inmiddels weten we allemaal, dat die leeftijd naar (bijna) 70 jaar opgetrokken wordt. Dat gegeven, samen met de uitspraken van de politiek, dat iemand na zijn 70 e “maar niet meer” geopereerd moet worden, geeft aardig weer, hoe er over onze oudgedienden gedacht wordt.

Ten opzichte van de oorspronkelijke AOW leeftijd van 65 jaar, betaal je nu 4 jaar en 9 maanden langer premie en, logischerwijs, ontvang je diezelfde periode ook geen AOW en pensioen. Dat is een lekkere opsteker voor zowel de schatkist als de goedgevulde pensioenpotten. In dat kader zou je verwachten, dat je een aanmerkelijk hoger pensioen zult ontvangen, het verschil tussen (afgerond) 5 jaar meer afdragen en 5 jaar minder uitbetalen, mag toch wel naar de deelnemers gaan?

Zoals gezegd, ik heb het nooit echt gevolgd, het komt wel goed, werd me altijd verteld. Het geld klotst immers tegen de plinten bij de pensioenfondsen? Dat laatste blijkt wel te kloppen, dat eerste helaas niet. De pensioenen worden al jaren niet meer geïndexeerd en zelfs gekort en dat terwijl de pensioenpotten eind 2007 gevuld waren met € 683.000.000,00, wat gegroeid is tot, eind 2019, € 1.560.000.000,00. Een onvoorstelbaar groot bedrag en een toename van € 877.000.000,00, oftewel 128% meer in kas! En waar veel geld te vinden is, zijn er altijd de aasgieren, in de vorm van geldwolven. Nogmaals, ik ben niet de deskundige, maar zie het maar in het kader van dat ik geen ei kan leggen, maar wel kan beoordelen of het stinkt. En dat laatste is aan de hand in mijn optiek.

Er werd een rekenrente ingevoerd, die voor onze pensioenpot op het laagste niveau gezet werd. Volgens mij behalen de pensioenfondsen op dit moment nog steeds aardige rendementen. Daar waar onze overheid zich meestal rijk rekent, werkt het nu andersom. Heb je spaargeld, dan wordt er door de belastingdienst een fictief rendement, dat ver boven het haalbare ligt, gehanteerd. Maar zodra het over ons pensioengeld gaat, worden heel andere normen gehanteerd. Ik ruik dat ei weer. Daarnaast zijn wij ook verzeild geraakt in een monster, dat Europese Unie genoemd wordt en waar zich een concentratie van geldwolven bevindt. Die dondersgoed weten, waar de grootste potten met geld zich bevinden. Met allerlei subsidies, leningen en giften moet heel Europa gered worden. Met Nederland als grootbijdrager. En dat geld moet ergens vandaan komen. De rijksbegroting is van flink positief naar dik in het rood gegaan en nog gaat de rem er niet op, maar worden er miljarden toegezegd aan Brussel. Dit speelt zich allemaal in een tijd af, waarin er zo nodig een nieuw pensioenakkoord moest komen en waarin hele bevolkingsgroepen tegen elkaar uitgespeeld worden. In dit geval wordt jong tegen oud uitgespeeld. Met allerlei argumenten, halve waarheden en hele onwaarheden. Tel dit op bij de gevolgen van de coronacrisis, een sterk oplopende werkloosheid en een instortende economie. Deze laatste factoren zullen de rijksbegroting nog verder uithollen doordat er veel meer uitkeringstrekkers zullen zijn en de belastinginkomsten zullen kelderen. Om dat te voorspellen, hoef je geen profeet te zijn. Ik vrees dat de blik dan nog sterker op de pensioenpotten gericht zal zijn en dat er, net als in de jaren ’80, weer een of andere uitnamewet zal komen en er nog gretiger gegraaid zal worden in de pensioenpotten. Die wet zal vast wel in een andere vorm gegoten worden en misschien wel door het Brussel van o.a. Frans Timmermans in het leven geroepen worden. Ik las ergens (het is me ontschoten waar het was), dat er in het pensioenakkoord, destijds afgesloten door mevrouw Klijnsma, al een passage opgenomen werd, dat, mocht er sprake zijn van dwingende omstandigheden, de pensioengelden aangesproken kunnen worden, door de EU…. De toekomst zal het leren.

Voor mij, als leek en getroffene, voelt het als een mes in de rug, het zoveelste. Want, officieel begon ik met werken op mijn 17 e en ging ik er van uit, dat het mij na 42 jaar, op mijn 59e gegund zou worden om van mijn pensioen (eerst nog in de vorm van de VUT) te mogen genieten. Die einddatum werd steeds een stukje opgeschoven en uiteindelijk mocht ik op 66 jaar en 4 maanden (ruim 7 jaar later) met pensioen. Alsof, tijdens het voetbalen, de doelpalen verzet worden. Onze premier, die zich wel beroept op oude afspraken als het over het koninklijk huis gaat, maar alweer geen aktieve herinnering heeft, als het over pensioenafspraken gaat. Mijn pensioen, waar ik langer voor afgedragen heb dan voorzien en dat lager uitviel dan waar ik op rekende. Een pensioen dat mij en alle (toekomstige) gepensioneerden, blijkbaar niet gegund wordt, want wij worden weggezet als opvreters en sinds corona als risicogroep. Nog even en dan worden we als hooligans weggezet. 

Ambitie om columnist te worden of anderzins mee te schrijven? Mail de redactie