Het is ons uitgestelde loon!

Gesproken column ( stem Jan Slotboom )

 De column is deze week van: Jan Ilsink

 De strijd tegen de pensioenroof: de privatisering van de honderden miljarden, door deelnemers aan pensioenfondsen opgebouwde, pensioenvermogens is geen ‘klein bier’! Het gaat hier om een bedrag van 2x het Bruto Nationaal Product van Nederland! 

Om die strijd te winnen hebben we bundeling nodig van alle krachten, hun kennis en ervaring, die het ‘beste pensioenstelsel ter wereld’ willen behouden en verbeteren. Niet afbreken!! 

Welke ervaring kan ik inbrengen in deze ‘titanenstrijd’?

Ervaring 1. Mijn eerste ervaring deed ik op met  de acties van het “Komitee Kruisraketten Nee” begin ‘80-er jaren. De plaatsing van honderden kruisraketten met een ‘atoomkop’ in West-Europa, o.a. in Nederland,  ging niet door. De ‘oorlogshitsers’ werden gedwongen hun doelen stiekem te bereiken en atoomkoppen op ‘geheime’ plaatsten te stationeren, ook in Nederland, tot op de dag van vandaag!!! 

Het succes was gelegen in de zeer brede beweging, gevormd door o.a. het IKV, FNV, Pax Christi, Stop de Neutronenbom en Vereniging van Dienstplichtige Militairen en de politieke partijen PvdA, D’66, CPN, PPR en PSP, de daaruit samengestelde centrale leiding en de opbouw van plaatselijke comités die lokaal aan de weg timmerden!  

Ervaring 2: De tweede ervaring was veel recenter, in 2015, deelname aan ‘Red de Zorg’. De acties tegen de bezuinigingen op de zorg van het kabinet Rutte 2. In navolging van het Volkspetitionnement tegen de kruisraketten in 1985 organiseerden FNV en CNV de Volkspetitie ‘Red de Zorg’. Eisen waren: geen bezuiniging op zorg en ondersteuning thuis; geld voor de zorg ook aan zorg besteed, paal en perk aan winsten, bureaucratie en topbeloningen; een norm voor voldoende personele bezetting in een zorginstelling, vakmanschap in de zorg, vrijwilligers en mantelzorgers zijn aanvullend, van een baan in de zorg moet je zelfstandig kunnen leven. Enz. Deze beweging sloeg enorm aan. In enkele maanden werden door (kader)leden van bonden en van andere organisaties bijna een miljoen handtekeningen opgehaald. 

Echter anders dan in de 80-er jaren was er geen centrale leiding samengesteld uit deelnemende organisaties. Feitelijk leidden de hoofdbesturen van FNV en CNV (gedomineerd door PvdA en CDA) de beweging en konden de stekker eruit trekken toen de groeiende beweging steeds meer in conflict kwam met hun partijgenoten in het kabinet. De handtekeningen werden in de ijskast gezet en met een halfslachtig akkoord met staatssecretaris van Rijn over (alleen) thuiszorg was het ‘over en uit’.

Deze ervaringen nam ik mee toen we in augustus 2017 het ‘Actiecomité Red het Pensioenstelsel’ oprichten met een ‘Open Brief’ aan Han Busker hoe het bestaande stelsel te verbeteren en niet mee te werken aan afbraak. De initiatiefnemers hadden elkaar leren kennen op door FNV georganiseerde pensioenbijeenkomsten in 2015-2016 waar je werd klaargestoomd om fundamentele wijzigingen in het pensioenstelsel te accepteren. Terwijl je in de kranten las dat we in Nederland het ‘beste pensioenstelsel ter wereld’ hebben. Het actiecomité werd niet gefaciliteerd door FNV waardoor we werden aangewezen op de kantine van het vakbondshuis in Rotterdam. Totdat in november er een regeerakkoord lag zonder PvdA en FNV het Offensief tegen afbraak (de ‘race naar beneden’) afkondigde en wij ‘naadloos’ daarin pasten. In 2018 konden door kaderleden in alle provincies actiecomités worden opgericht en contacten gelegd met andere maatschappelijke organisaties. Ook met ‘prominenten’ die zich tegen afbraak van het pensioenstelsel keren. Deze brede aanpak zorgde ervoor dat we ‘overeind bleven toen met het pensioenakkoord van juni 2019 de FNV-top de stekker uit de pensioencampagne trok. 

Wij stelden vast dat het ‘pensioenstelsel helemaal niet gered was en de mobilisaties in 2018 en 2019 (met als hoogtepunt de OV-staking op 28/5 ‘19) de basis hadden gelegd voor een brede beweging. Inmiddels is de samenwerking met maatschappelijke organisaties versterkt en in het najaar starten we een campagne rond indexering. We nemen deel aan het ‘Pensioentribunaal’ dat de belangen achter de stelselwijziging en ‘pensioenroof’ wil onthullen. Het  gaat om onze poen, maar die zal alleen gered kunnen worden als we erin slagen onder een centrale leiding alle krachten te bundelen: in en buiten FNV! 

Wilt u ook een tekst of column plaatsen?