Het is ons uitgestelde loon!

  • lefniaejlpcehoem
    lefniaejlpcehoem


STEMADVIES 

aan de Kandidaten voor Ledenparlement

Sector SeniorenBeste strijdmakkers voor een goed pensioen,

Dit is ons Stemadvies kandidaten FNV-senioren Ledenparlement.

Vorig jaar juni is het Ledenparlement akkoord gegaan met het tussen ‘sociale partners’ en het kabinet gesloten ‘Pensioenakkoord’.  

De fractie van FNV-senioren heeft aan dit besluit een krappe meerderheid geholpen.  

Daarmee is de meerderheid van de fractie akkoord gegaan met besluitvorming door het LP zonder uitvoerige discussie met de leden

over de inhoud en gevolgen van dit akkoord.(Gevolgen voor de leden van FNV en voor de andere 8 miljoen deelnemers aan

pensioenfondsen (5 miljoen werkenden die pensioen opbouwen en 3 miljoen gepensioneerden).  

Zij accepteerden het argument dat FNV-leden per referendum een jaar daarvoor in meerderheid al akkoord waren gegaan. 

Het betrof toen echter een voorstel waar alleen iets over minder snelle verhoging van de AOW-leeftijd was geregeld.

Over het pensioenstelsel dat het aanvullend pensioen regelt was toen weinig bekend.

Dat zou nog uitgewerkt worden. Met die uitwerking, waarin ook nog veel onduidelijk was, heeft het LP in juni ingestemd. 

De meerderheid in het LP, ook in de fractie Senioren, ging ermee akkoord dat de stemming geheim was.

Voor de FNV-Senioren was daardoor niet zichtbaar hoe de door hen gekozen vertegenwoordigers stemden.

Dit achten wij zeer vreemd. ‘Normaal’ wordt alleen geheim gestemd over personen. Niet over zulke belangrijke

zaken als het pensioenstelsel.  

Het Actiecomité Red het Pensioenstelsel heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de acties in 2018 en 2019 voor

een ‘goed pensioen voor jong en oud!’

Die acties richten zich op drie eisen: 

a. Geen verhoging AOW-leeftijd 

b. Indexatie voor iedere generatie 

c. Een goed pensioen voor iedereen, ook voor flexwerkers en zzp-ers 

Kortom: Geen verslechteringen 

Het Actiecomité oordeelde dat het ‘Pensioenakkoord’ van juni 2020 niet aan die eisen voldeed.

Zij heeft zich echter neergelegd bij de besluitvorming maar aangegeven dat de eisen voor haar nog steeds

richtinggevend zijn bij beoordeling van de verdere uitwerking van een nieuw stelsel.  

En dat ziet er niet goed uit. Het wetsonderwerp dat is opgesteld door het kabinet heeft een golf van kritiek gekregen.

Ook vanuit ‘de politiek’ zelf! De Eerste Kamer heeft in een uitvoerige brief zeer kritische vragen aan minister Koolmees gesteld.

Toekomstige deelnemers aan pensioenfondsen en gepensioneerden zijn tot 2026 overgeleverd aan groeiende

onzekerheid over hun pensioen.

Terwijl de middelen in pensioenfondsen om pensioen uit te keren blijven groeien en de fabelachtige omvang

bereiken van 1700 miljard euro. (jaarlijks wordt er ‘slechts’ 32 miljard uitgekeerd aan pensioen!) 

Medeverantwoordelijk voor deze bizarre situatie zijn de leden van het Ledenparlement FNV.

Daarom dat het Kernteam ‘Red het Pensioenstelsel’ bij de beoordeling van de kandidaten hun standpunt t.o.v.

‘pensioenen’ zwaar laat wegen.

Omdat het stemgedrag over het pensioenakkoord geheim was kunnen in dit stemadvies fouten zijn geslopen.

Niettemin komt het Kernteam tot de volgende aanbeveling van kandidaten voor de fractie van FNV-Senioren.  

 

Kandidaten voor Ledenparlement van Sector Senioren 

Naam 

Lid zittend LP 

Standpunt over Pensioenakkoord 2020 

Conclusie 

Henny Abbenes  

ja 

 

OK 

Marga Beerepoot-Bakker  

ja 

Tegen akkoord 

OK 

Fred Bergman  

 

 

OK 

Philip Bodenstaff  

nieuw 

Actief in pensioenactiecomité 

OK 

Theo de Brouwer  

ja 

Tegen akkoord 

OK 

IJsbrand den Hollander  

nieuw 

Actief in pensioenactiecomité 

OK 

Cees Kaars  

ja 

Tegen akkoord 

OK 

Edmond van Ooijen  

ja 

Tegen akkoord 

OK 

Peter de Pagter  

nieuw 

Actief in pensioenactiecomité 

OK 

Wil Rietveld-van Turenhout 

ja 

Tegen akkoord 

OK 

Jaap Schipper  

 


OK

Jo Vaessen  

ja 

Tegen akkoord 

OK 

Paul Vermaseren  

nieuw 

Actief in pensioenactiecomité 

OK 

Mieke Winterink  

Ja, andere sector 

 

OK 


 

 

 

 Met strijdbare groet,

Actiecomité Red het Pensioenstelsel.