Het is ons uitgestelde loon!

Pensioenen uitleg door de VCP met video

Pensioen is uitgesteld loon, je verdient het nu en krijgt het later. Het pensioen dat noemen we ook wel de tweede pijler: pensioengeld dat je zelf spaart, in aanvulling op de AOW (eerste pijler) die iedereen krijgt. Het Nederlandse pensioenstelsel behoort tot één van de beste stelsel ter wereld, maar is aan herziening toe. Dit jaar maakten de sociale partners en het kabinet afspraken over een nieuw pensioenstelsel, dat de komende tijd wordt uitgewerkt.

Waar we voor staan:

  • Een pensioenstelsel waarin iedereen meedoet

  • Pensioen is echt voor later, niet om vroegtijdig uit te geven

  • Collectiviteit, solidariteit en de verplichtstelling zijn dé kernelementen van het pensioenstelsel nu en in de toekomst

  • Voorkomen dat er bij groepen werkenden pensioengaten ontstaan

  • Pensioen is koopkrachtbestendig, indexering is in het belang van alle generaties

  • Maatschappelijk verantwoord beleggen en beheer van de pensioengelden

Film over pijnpunten pensioenonderhandelingen

De VCP heeft een film gemaakt over de pijnpunten in de pensioenonderhandelingen. De film laat klip en klaar zien waarom ja zeggen tegen de voorstellen die november 2018 op tafel lagen geen optie was. De film draait om knelpunten die in het pensioendebat onderbelicht blijven.