Het is ons uitgestelde loon!


 

Noodkreet van werkgevers en vakbond FNV

’Koolmees, voorkom tegenvallers bij pensioen’

Het kabinet moet zo snel mogelijk met soepeler pensioenregels komen. Alleen zo kunnen grote tegenvallers voor gepensioneerden, werknemers en bedrijfsleven worden voorkomen.

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken.

Deze boodschap geven vakbond FNV en werkgevers gezamenlijk af. „Door de crisis dreigen met de huidige regels onnodige kortingen en verhogingen van premies”, aldus FNV en werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland. In een gezamenlijke verklaring roepen zij minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) op zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over een soepel overgangsregime dat geldt tot in 2026 een nieuw pensioenstelsel wordt ingevoerd. „Het zou bizar zijn als we op basis van de huidige regels gaan korten en premies verhogen, terwijl die regels straks geen enkele relevantie meer hebben”, zegt FNV-vicevoorzitter Tuur Elzinga.

Op tal van cao-tafels liggen nu voorstellen van pensioenfondsbestuurders om de premies te verhogen en pensioenopbouw te versoberen. Die voorstellen zijn nog gebaseerd op het huidige pensioensysteem. Vakbond FNV en werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland vrezen ’onnodige problemen in de overgangsfase’.

Onverstandig

Koolmees heeft al gezegd dat de kortingsregels voor komend jaar versoepeld worden. Dan nog dreigen bij de grote fondsen kortingen op het pensioen. Aan die afspraak met het kabinet willen de vakbond en werkgevers vooralsnog niet tornen. „Korten is nu economisch gezien heel onverstandig”, aldus FNV’er Elzinga. „Maar dat is nu nog niet actueel, die discussie komt in november, december.”

VNO-voorzitter Ingrid Thijssen wil snel duidelijkheid voor de komende jaren. „Dat geeft rust en duidelijkheid. Cao-onderhandelaars kunnen dat dan ook als basis gebruiken voor het bepalen van bijvoorbeeld de hoogte van pensioenpremies en om die zo stabiel mogelijk te houden midden in deze crisis.”

Onrust

De verwachting is dat Koolmees zijn conceptplannen voor het pensioenstelsel nog dit jaar ter consultatie naar buiten brengt. Dat moet tot een formeel wetsvoorstel leiden in 2021 en dan kan de nieuwe wetgeving per 2022 ingaan. Vervolgens krijgen pensioenfondsen enkele jaren de tijd om op het nieuwe systeem over te stappen.

In dat nieuwe pensioen wordt afscheid genomen van de rekenrente die fondsen nu dwingt tot kortingen, premieverhogingen en opbouwverlagingen. Onduidelijk is nog of pensioenfondsen in aanloop naar dat nieuwe stelsel alvast met minder strikte regels mogen gaan werken.

Dat is wel de inzet van vakbond en werkgevers. Zij vrezen anders ’onrust en negatieve macro-economische gevolgen’.

BEKIJK OOK:

Analyse: Koolmees moet knoop doorhakken rond pensioen

Pensioenlasten

„De beslissingen rondom het verhogen en verlagen van pensioenen en over het vaststellen van de pensioenpremies en de pensioenopbouw, zouden onderling al genomen kunnen worden in de geest van de nieuwe pensioencontracten”, zeggen FNV, VNO en MKB in hun gezamenlijke verklaring. „Hogere pensioenlasten dragen niet bij aan het economisch herstel en de werkgelegenheid in het mkb. Met een overgangsregime kunnen we dit ondervangen”, zegt MKB-voorman Jacco Vonhof.

Het Centraal Planbureau gaat ervan uit dat ongeveer de helft van de pensioenfondsen moet korten komend jaar. Het zou dan om een gemiddelde korting van 4 procent gaan. Dat betekent dat de pensioenuitkering van gepensioneerden en het opgebouwde pensioen van werknemers wordt verlaagd.

Bij het grootste pensioenfonds ABP wordt daarnaast gerekend op een premieverhoging met 7 procent. Bij het tweede fonds, Pensioenfonds Zorg en Welzijn, zou het gaan om een stijging van de premies met 10 procent. Kleinere fondsen stellen premieverhogingen van 20 tot 30 procent voor. Deze voorstellen leggen een enorme druk op cao-onderhandelingen omdat deze premies de loonruimte substantieel verkleinen.