Het is ons uitgestelde loon!

Informatie over het indienen van een strafklacht tegen uw pensioenfonds

Geachte heer of mevrouw,

Zie de 3 bijlagen met in bijlage 1 de voorbeeldtekst van de opsteller en initiatiefnemer van de strafklacht de heer Wouter Verwoerd die heeft geleid heeft tot één dossiernummer TIOC 2275 bij het OM voor alle strafklachten tegen pensioenfondsen wegens valsheid in geschrifte. In bijlagen 2 en 3 zijn de bijlagen bij de strafklacht.

Alle strafklachten worden behandeld door de (manlijke) Hoofdofficier van Justitie van het Functioneel Parket in Amsterdam, vandaar ‘heer’ in de aanhef.

De heer Verwoerd gaf daarbij de onderstaande toelichting. Mochten er nog vragen zijn, stuur dan een email naar voorzitter@stichtingpensioenbehoud.nl.

Erik Daae

Toelichting de heer Wouter Verwoerd

Om het u gemakkelijk te maken stuur ik een voorbeeld van zo’n aangifte bij deze mail. Het is een Word-document. Je moet het volgende doen:

  • Voorbeeldaangifte openen en opslaan (download hier)
  • Op de geel gemarkeerde plekken je eigen gegevens invullen
  • Gele markering weghalen
  • Opslaan onder een nieuwe naam
  • Per mail versturen naar mevrouw Gorsira (functioneelparketamsterdam@om.nl)

Overige bijlagen

Bijlage 2 (CONTEXT VAN HET DELICT)

Bijlage 3 (MARKTRENTE LEIDT NIET TOT MARKTWAARDERING)  


20 juli 2020