Het is ons uitgestelde loon!

Het antwoord van de Nationale Ombudsman op onze aan hem gerichte brief.


Op de brief die wij verstuurden aan de Nationale Ombudsman kwam het onderstaande antwoord binnen. Dit antwoord wilden we jullie niet onthouden. Ook staat er vermeld waarheen een eventuele brief wel gestuurd kan worden!

Net als anderen ontving ik gisteren onderstaand antwoord van de Nationale Ombudsman dat deze niet het adres is waar wij moeten zijn voor de pensioenkwestie. Waar wel? Bij de 2e Kamer, commisie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en bij de individuele  partijen

Geachte Beheerder van de Website Pensioentoekomst.nl

U heeft bij ons een klacht ingediend over het huidige en nieuwe pensioenstelsel. In uw bericht geeft u, onder andere, het volgende aan.

Uw klacht
U, en met u vele andere burgers, zijn het er niet mee eens dat het huidige pensioen al 10 jaar niet geïndexeerd is. De Nederlandse Bank (DNB) houdt de rentes laag waardoor de dekkingsgraad van pensioenfondsen nooit op niveau kan komen, zo laten burgers weten.

Door het nieuwe pensioenstelsel zal de koopkracht van gepensioneerden verder dalen. Demissionair minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid legt momenteel de laatste hand aan het wetsvoorstel voor het nieuwe pensioenstelsel. U vraagt de Nationale ombudsman om onderzoek in te stellen naar het huidige en toekomstige pensioenstelsel. Hieronder leest u onze reactie.

Wat is onze rol?

Wij mogen uw klacht niet in behandeling nemen. U hebt namelijk een klacht over wet- en regelgeving van de overheid. In de wet staat dat wij hierover geen klachten mogen behandelen. Het is namelijk de taak van de lokale en landelijke politiek om de wet- en regelgeving te controleren. In de wet is verder vastgelegd dat klachten die gaan over de uitvoering van wettelijke taken door DNB, zoals het vaststellen van de hoogte van de rente, niet door de Nationale ombudsman behandeld mogen worden. Hetzelfde geldt voor klachten over pensioenfondsen.

Waar kunt u wel terecht?

U kunt uw klacht wel onder de aandacht van de Tweede Kamer brengen. En dan in het bijzonder bij de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Meer informatie over welke wegen u kunt bewandelen (zoals een petitie indienen of contact opnemen met een individueel kamerlid) vindt u via de volgende links: 

https://www.tweedekamer.nl/.../commissies/szw/samenstelling en https://www.tweedekamer.nl/zo_werkt_de_kamer/uw_mening_telt.  

Het postadres is van de Tweede Kamer is: Tweede Kamer der Staten-Generaal, postbus 20018, 2500 EA Den Haag. 

Ook kunt u contact opnemen met de politieke partij van uw voorkeur.

Tot slot

Ik wil u graag bedanken dat u de moeite heeft genomen om ons uw bericht te sturen. Het ontvangen van deze informatie helpt de Nationale ombudsman een beter beeld te krijgen van wat er speelt in de samenleving, wat er wel en niet goed gaat bij de overheid en welke ideeën er leven onder burgers.

Met vriendelijke groet,

Team Ombudsplein