Het is ons uitgestelde loon!


Video opname aanbieden Petitie bij het ABP 17 september j.l.

2020-09-23 10:46:02

Gachte mede ondertekenaars en steuners van de petitie

Hierbij de You Tube link van de opname van het aanbieden van de Petitie aan het ABP bestuur en het bestuur VO ABP.

Kijk heb s.v.p. helemaal af, zeker de reactie van de voorzitter van het ABP en de emotionele reactie van mij, mede namens u. Want un bent toch ook boos.

Deel de link van YouTube: https://youtu.be/_NTu7cEZJ40 

Bedant Jan Mekkes, voor de opname.

Namens het comite.

De Sjaak

Willem Heijdacker alias "de Sjaak"