Het is ons uitgestelde loon!


Knot en DNB

2021-01-12 14:29:36

Vorige week een brief ingezonden aan het AD over een artikel van Klaas Knot van de DNB, helaas niet geplaatst door het AD, jammer omdat er vele briefschrijvers zijn.

Echter heden weer een artikel over DNB, diezelfde Knot organisatie, die het heeft over huiseigenaren te beknotten, terwijl de financiële pijn bij de huurders van woningen ligt, door huisjesmelkers opgejaagd waardoor huurders veel te veel huur moeten betalen dan dat zij feitelijk kunnen.

Weer een gemiste kans Knotje.

Hieronder mijn eerder ingezonden brief:

Geachte redactie Brieven AD,

Met verbazing heb ik het artikel Welkom 2021 gelezen waarin de president van DNB zegt "Het lentezonnetje zal straks weer doorbreken voor de economie" en "Ik zie licht aan het einde van de tunnel. Het vaccin biedt perspectief op economisch herstel" etc.

Knot zegt, "Werk gaat nu boven loon".

Makkelijk gezegd nu er zovele mensen werkloos zijn geworden en er nog meer zullen volgen, hijzelf zal daar geen last van hebben denk ik zomaar. De werkgevers schreeuwen moord en brand en gaan niet verder dan de nullijn in hun CAO onderhandelingen.

Knot zegt, "We moeten de trend keren dat een steeds groter deel van de belastinginkomsten uit de inkomstenbelasting komt"

Echter de werkelijkheid is anders:

De 1ste schijf voor de inkomstenbelasting daalt van 37,35% (2020) naar 37,10% (2021) = - 0,25%

De 2de schijf blijft op 49,5% het zelfde.

Terwijl de pensioenpremie stijgt met 0,4% van het volledige salaris. Dus inkomsten zullen 0,15% dalen. En salarissen zullen nauwelijks verhoogd worden, terwijl de accijnzen op vele producten zullen stijgen. Waardoor de burger, ook de minder bedeelden in de maatschappij, keihard worden getroffen in hun besteedbaar inkomen en in hun koopkracht. Hoezo economische groei mijnheer Knot? U bent de bedenker om de rekenrente op onze pensioenen zo laag mogelijke te houden (nu ca. 0,2%) terwijl de rendementen op beleggingen vele procenten hoger zijn, v.a. 7% b.v.b.

Waardoor al 13 jaar de Pensionado’s ca. 25% inkomsten misgelopen zijn t.o.v. heden.

Beste Klaas, de economie gaat pas groeien wanneer alle inkomensgroepen/inwoners meer te besteden hebben om de doorzet in goederen te laten stijgen.

Uw naamgenoot Sinterklaas heeft gelukkig veel meer nobele ideeën dan u. Die laat de MKB bedrijven jaarlijks floreren, zodat ze kunnen blijven bestaan, evenals de Kerstman.

Door uw inzichten leven we helaas niet in een sprookjeswereld maar in een keiharde afreken maatschappij, waarin de kloof tussen arm en rijk alleen maar groter wordt. De burgers zijn de dupe.

Willem Heijdacker