Het is ons uitgestelde loon!

Gestolen strijdwagen van Jan SchutBeste strijdmakkers,

Van onze strijdmakker Jan Schut uit Valkenburg is zijn Polaris gestolen. De strijdwagen in onze Pensioenen strijd.

Wij willen Jan graag helpen aan een nieuwe Polaris. U kunt dat ook!

Stort svp € 10,00 via rekening nr. NL83INGB0003904328 t.n.v. W. Heijdacker met de vermelding: t.b.v. Polaris Jan Schut.

Zodat we volgende week Jan Schut kunnen verblijden met een bijdrage om een nieuwe strijdwagen aan te kunnen schaffen.

Dank alvast namens het actiecomité "Stop het korten op pensioenen en ga Indexeren"

De Sjaak.

Wie meer dan € 10,00 wil betalen kan dat doen op NL83INGB0003904328 t.n.v.. W. Heijdacker zet er wel bij t.b.v. Polaris Jan Schut

  • De strijdwagen
    De strijdwagen 


Dank alvast namens het actiecomité "Stop het korten op pensioenen en ga Indexeren"


De Sjaak