Het is ons uitgestelde loon!

Stem mee met de S.P. 

Stem mee: Wie is de grootste graaier in de pensioenenpot


Kijk hier wat de bobo's bij de pensioenfondsen graaien!!!!


STOP HET GRAAIEN UIT ONZE PENSIOENPOT!


Terwijl de pensioenbestuurders al meer dan tien jaar topsalarissen in hun zakken
steken, worden onze ouderen al meer dan tien jaar in de steek gelaten. 

Gepensioneerden
zien hun pensioen niet meestijgen met de prijzen, terwijl graaiers aan de
top hun inkomen alleen maar hard zien groeien. Het is de omgekeerde wereld maar
helaas de oneerlijke realiteit. De SP vindt dat het nu de hoogste tijd is om daar iets
aan te doen!
GENOEG GELD

De afgelopen tien jaar waren zwaar voor ouderen. Na de crisis moest iedereen zijn
steentje bijdragen, maar ook ná de crisis zijn ouderen dat blijven doen. Want hoewel
de pensioenpotten meer dan verdubbelden, bleven de pensioenen voor onze
ouderen achter. Eind 2009 was het totale pensioengeld 664 miljard euro, aan het
begin van 2020 was dit maar liefst 1560 miljard euro. En terwijl de boodschappen
duurder werden en de energierekening hoger werd, liet bijna geen enkel pensioenfonds
de pensioenen meestijgen met de prijzen. Sommige pensioenfondsen verlaagden
zelfs de pensioenen ondanks dat de behaalde rendementen hoog waren.
Ouderen werden in de kou gezet. En ouderen worden nog steeds in de kou gezet.
Want de kansen op pensioenverlagingen zijn de aankomende jaren groot door het
nieuwe pensioenstelsel. Het indexeren van de pensioenen lijkt verder weg dan ooit.
En dat staat allemaal in schril contrast tot het steeds groter groeiende bedrag dat
pensioenbestuurders elk jaar halen uit onze pensioenpotten. Zij krijgen vaak jaar in
jaar uit een salarisverhoging van tientallen duizenden euro’s, terwijl ouderen soms
tientallen duizenden euro’s verliezen in de loop der jaren.


ZOEKTOCHT NAAR DE GROOTSTE GRAAIERS

Wij bekeken de jaarverslagen van 2019 van de grootste pensioenfondsen en
uitvoerders in Nederland en kwamen tot een pijnlijke, maar niet verrassende
conclusie: ook vorig jaar is er veel pensioengeld van ouderen in de zakken van
graaiers beland. Het is nu, in tijden waarin pensioenverlagingen dreigen, de hoogste
tijd om deze praktijken nader te bekijken en aan te pakken. Daarom houden we
dit jaar de Grootste Graaier-verkiezing. Salarissen van honderdduizenden euro’s
zijn geen uitzondering en zijn onacceptabel. Dit is geld van werkenden en gepensioneerden
waar de pensioenbestuurders zichzelf rijkelijk mee belonen.

STEL GRENZEN!
Wij vinden dat beloningen van pensioenbestuurders maximaal gelijk moeten zijn
aan het salaris van de minister-president. Net als in de zorg en bij de woningcorporaties
blijkt telkens weer: als je het aan de markt overlaat, slaan de bestuurders
aan het graaien. Als bestuurders zelf geen grenzen kunnen stellen, wil de SP
dat de politiek hen grenzen oplegt. Met deze Grootste Graaier-verkiezing willen wij
een einde maken aan het graaien uit de pensioenpotten. Het geld uit deze potten
is bedoeld voor de gepensioneerden. De winnaar krijgt de KoolmeesCup voor de
grootste graaier, vernoemd naar Minister Koolmees die nu weigert om het graaien
aan te pakken.
Breng nu je stem uit op doemee.sp.nl/pensioengraaiers zodat we samen onze
pensioenpotten kunnen beschermen en gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn:
onze ouderen hun welverdiende oude dag geven.
Bart van Kent, SP-Tweede Kamerlid

DE 15 GROOTSTE PENSIOENGRAAIERS OP EEN RIJTJE

Hieronder zetten we de 15 grootste graaiers op een rijtje. Vijf grote graaiers krijgen
een speciale toelichting, omdat zij het wel heel erg bont maken. Zij zijn de vijf
grootste graaiers van de grote pensioenfondsen en uitvoerders die de pensioenen
van miljoenen mensen in ons land beheren. Want terwijl pensioenverlagingen
dreigen, verdienen zij vele malen méér dan onze minister-president. Blijkbaar lukt
het de bestuurders zelf niet om een salarisgrens te trekken en daarom gaan wij dat
voor ze doen. Wie verdient volgens jou de prijs voor Grootste Graaier?
Ga naar doemee.sp.nl/graaiers en breng je stem uit!

Ronald Wuijster Pensioenuitvoerder APG

Ronald Wuijster Pensioenuitvoerder APG Ronald Wuijster is portefeuillehouder van het vermogensbeheer bij APG en verdient dit jaar het meeste van alle pensioenfondsbobo’s. Hij heeft bijna dertig jaar ervaring als bestuurder en directeur in de beleggingswereld, maar heeft inmiddels ook behoorlijk wat ervaring in het graaien. Met zijn salaris van bijna zeven ton verdiende hij afgelopen jaar meer dan vier keer zoveel als onze minister-president.                                                            Salaris 2019 € 682.649

Edwin Velze Pensioenuitvoerder PGGM

Edwin Velzel Pensioenuitvoerder PGGM Edwin Velzel streek in twee jaar tijd meer dan een miljoen euro op door zijn werk bij pensioenuitvoerder PGGM. Deze uitvoerder beheert het pensioen van veel van onze zorgmedewerkers. Dat deze pensioenbaas afgelopen jaar meer dan vijf ton in zijn zak stak zonder enige ophef is al verbazingwekkend. Maar dat hij ook nog mag beslissen over het toekomstige inkomen van onze zorgmedewerkers die keer op keer worden genegeerd als zij roepen om een eerlijke beloning voor hun harde werk, is al helemaal onbegrijpelijk.                                Salaris 2019 € 531.000

Peter Borgdorff Pensioenfonds PFZW

Peter Borgdorff Pensioenfonds PFZW Peter Borgdorff is al 12 jaar directeur van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn die het pensioen uitkeert van mensen in de zorg. Terwijl de zorgmedewerkers hun best doen om het coronavirus te bestrijden, is hij inmiddels aardig op weg om in 12 jaar tijd bijna drie miljoen euro in zijn zak te steken. Ook afgelopen jaar verdiende hij weer aanzienlijk meer dan onze minister-president.                                                                                                                              Salaris 2019 € 239.000

Nicole Beuken Pensioenfonds ABP 

Nicole Beuken is al meer dan 12 jaar actief in de bestuursdirectie van het grootste pensioenfonds van Nederland: ABP. Zij keren de pensioenen uit van onze harde werkers in de publieke sector zoals de leraren, de politieagenten en ons defensiepersoneel. In totaal ontving zij minimaal twee miljoen euro uit de pensioenkas. Inmiddels is zij vertrokken naar een ander pensioenfonds om weer honderdduizenden euro’s binnen te harken van het pensioengeld van andere werkenden.         Salaris 2019 € 268.507

Norbert Hoogers Pensioenuitvoerder MN 

Norbert Hoogers gaat van graaien in ons zorggeld naar graaien in onze pensioenpot. Hij kon bij zorgverzekeraar Zilveren Kruis al rekenen op een dik salaris boven de Balkenendenorm en bij pensioenuitvoerder MN wist hij afgelopen jaar ook weer bijna een half miljoen binnen te harken. En dat allemaal terwijl de harde werkers in onze industrieën de afgelopen jaren te maken kregen met pensioenverlagingen.                                                                                                                      Salaris 2019 € 411.00

De Grootste Graaiers 2019

                                                                                            2018            2019
1. Wuijster Pensioenuitvoerder APG                                   € 505.376     € 682.649
2. van Olphen Pensioenuitvoerder APG                              € 595.961     € 613.315
3. Velzel Pensioenuitvoerder PGGM                                   €  522.000     € 531.000
4. Mosman Pensioenuitvoerder APG                                   € 416.833     € 494.219
5. Steenpoorte Pensioenuitvoerder APG                             € 478.628     € 494.219
6. Roelofsen – van Dierendonck Pensioenuitvoerder APG €   75.095     € 482.180
7. Hoogers Pensioenuitvoerder MN                                     € 153.000     € 411.000
8. Boomkamp Pensioenuitvoerder PGGM                           € 459.000     € 389.000
9. van den Doel Pensioenfonds PMT                                   € 268.009     € 272.115
10. Beuken Pensioenfonds ABP                                           € 255.858     € 268.507
11. Verjans Pensioenfonds ABP                                           € 244.455     € 254.104
12. Uijen Pensioenfonds PME                                              € 252.263     € 252.391
13. Andringa Pensioenfonds PME                                        € 248.619     € 247.680
14. Borgdorff Pensioenfonds PFZW                                     € 272.000     € 239.000
15. Vermeij Pensioenfonds PME                                          € 188.207     € 177.199

Salaris 2018 van Roelofsen – van Dierendonck                                                                                     Is maar van 2 maanden, was in november gestart. 


Alle bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op informatie uit de gepubliceerde
jaarverslagen uit 2019 van de grootste pensioenfondsen en pensioenuitvoerders
(alle cijfers zijn onder voorbehoud).

Stem mee met de S.P.: Wie is de grootste graaier ?